ZONDAG CS ARCHITECTEN_______Telefoon 020-8904462_______ E-mail zelfbouw@zondagcs.nl

Zelfbouw met Zondag CS Architecten informatie voor collectieve en particuliere opdrachtgevers

1 CPO-kavel Houthaven Kavel 5D/E (2015)

KAVELPRIJS: NOG NIET BEKEND
De gemeente maakt iets merkwaardigs bekend: “dit kavel is geen zelfbouwkavel, maar we tellen het wel mee.” Wie het wel snapt mag het aan mij uitleggen.
Zie verder onderstaand persbericht van de gemeente:

Houthaven Kavel 5d/e
In de Houthaven is kavel 5 d/e op Memeleiland aangewezen als locatie voor (zelf)bouw, onder leiding van een professional. De gemeente nodigt vanaf november 2015 via TenderNed professioneel ontwikkelende partijen uit zich in te schrijven voor de selectieprocedure voor kavel 5 d/e. Vanwege de ruimtelijke randvoorwaarden is kavel 5 d/e geschikt voor (zelf)bouw in de vorm van medeopdrachtgeversschap, een bouwgroepvariant waarbij een ontwikkelende partij het voortouw neemt, toekomstige bewoners selecteert (bouwgroepleden) en hen zoveel mogelijk maatwerk aanbiedt. Naar verwachting wordt in mei 2016 de partij bekend gemaakt die geselecteerd is om kavel 5 d/e te ontwikkelen.
Toekomstige bewoners die interesse hebben om deel te nemen in de bouwgroep voor kavel 5 d/e kunnen zich niet tot de gemeente wenden. Zij worden verzocht de bekendmakingen in de gaten te houden en contact op te nemen met de partij die de gemeente geselecteerd heeft om op deze kavel te mogen ontwikkelen.

Misschien moet ik toelichten wat ik niet snap.
Wat ik lees is, dat er een vorm van ‘gewone’ projectontwikkeling plaatsvindt. Daar is niets tegen, integendeel, ik juich dat toe. Wat ik vreemd vind, is dat bijna alle CPO-kavels inmiddels op deze manier worden ontwikkeld, maar dat we daar net doen alsof de bewoners wél de ‘lead’ hebben. Als de gemeente nu zegt: het is een fait accompli dat dat niet meer het geval is, dan vind ik dat eigenlijk wel zo ‘eerlijk’. Maar waarom blijven we het dan toch zelfbouw noemen?

Is ‘kleinschalige projectontwikkeling’ niet een betere naam, voor alle bouwprojecten waarin de ontwikkelende organisatie een jaaromzet heeft van kleiner dan …?