ZONDAG CS ARCHITECTEN_______Telefoon 020-8904462_______ E-mail zelfbouw@zondagcs.nl

Zelfbouw met Zondag CS Architecten informatie voor collectieve en particuliere opdrachtgevers

7 individuele kavels ’s Gravendijk (ZO)


7 individuele kavels.


Kavelregels
Kaveltype: vrijstaand, hoekkavel. Oppervlakte van de kavel: 353 m2 (kavel 1)
Maximaal bruto vloeroppervlak: 295 m2 bvo (kavel 1)
Niet-woonfuncties: niet toegestaan
Prijs van de kavel: € 137.000 (excl. BTW) (kavel 1)

Levering grond: na afgifte Omgevingsvergunning
Wat wordt geleverd: bouwrijpe kavel en erfafscheiding tussen kavel en openbare ruimte

Kavelkaart

Maximaal bouwvolume:
– De woning staat vrij op de kavel waarbij aan de noordzijde of zuidzijde ruimte is om te parkeren
– De afstand van de woning tot aan de kavelgrens bedraagt ten minste 2 meter. Aan de zijde waar geparkeerd dient te worden bedraagt de afstand tot aan de kavelgrens ten minste 3 meter.
– De voorgevel van de woning staat voor ten minste 75% in de voorgevelrooilijn of voorgevelrooilijn marge.
– De woning bestaat uit maximaal 3 bouwlagen met een maximum bouwhoogte van 9 meter
– De 3e bouwlaag mag voor maximaal 50% bebouwd worden waarbij de voorgevel voor 75% in de rooilijn staat.
– De woning heeft een plat dak
– Losse bijgebouwen en aan- uitbouwen zijn niet toegestaan (behalve vergunningsvrij)
– Dakterrassen zijn toegestaan op de 1e en 2e bouwlaag
Programma:
– wonen, huisgebonden beroepen zijn toegestaan
Parkeren:
– Het parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein.
– In de erfscheiding aan de straatzijde wordt ruimte opgelaten om de auto op eigen terrein te kunnen parkeren.
– Voor bezoekers wordt 0.2 parkeerplaats per woning in de openbare ruimte gereserveerd.
Geluid & bodem: Afwijkingen in de kruipruimte dient voorgelegd te worden aan Waternet
Welstand:
Op basis van de stedenbouwkundige structuur en de architectuur van het gebied zijn voor de toekomstige bebouwing op de kavels een aantal regels opgesteld. Deze regels kunt u lezen in het document Welstandscriteria. Uw ontwerp wordt aan deze criteria getoetst door de welstandscommissie en de supervisor.
Overig: Zie het handboek voor verdere informatie