ZONDAG CS ARCHITECTEN_______Telefoon 020-8904462_______ E-mail zelfbouw@zondagcs.nl

Zelfbouw met Zondag CS Architecten informatie voor collectieve en particuliere opdrachtgevers

Jan de Doperschool

Stadsdeel West laat onderzoeken of op de locatie van de voormalige Sint Jan de Doperschool in de Delflandpleinbuurt zelfbouw mogelijk is.

Zelfbouwers vroeg betrekken
Bij wijze van pilot zal een aantal zelfbouwgroepen in een vroeg stadium meedenken over de kavelregels. Ervaringen elders in de stad hebben geleerd dat vooraf vastgestelde kavelregels te weinig ruimte laten voor de wensen van de bouwgroepen. Zelfbouwers geven aan dat zij niet zo hoog bouwen, minder behoefte hebben aan parkeerruimte en voorkeur hebben voor een menging van wonen en werken.

Zelfbouw als alternatief
Als gevolg van de veranderde financieel-economische situatie ziet woningcorporatie De Key af van de bouw van circa 95 woningen op deze locatie. Om zelfbouw op deze locatie mogelijk te maken is onder meer wijziging van het bestaande uitwerkingsplan nodig.

Als zelfbouw haalbaar is, worden de kavelregels ter vaststelling aangeboden aan de deelraad. Kavelregels zijn alle randvoorwaarden (inclusief de grondprijs) waaraan de plannen van een bouwgroep moeten voldoen om op deze locatie te bouwen.