ZONDAG CS ARCHITECTEN_______Telefoon 020-8904462_______ E-mail zelfbouw@zondagcs.nl

Zelfbouw met Zondag CS Architecten informatie voor collectieve en particuliere opdrachtgevers

Karel Klinkenberglocatie (2014)

BRON: GEMEENTE AMSTERDAM
Bent u op zoek naar een mooie kavel voor een zelfbouwgroep? Dan bent u bij de Karel Klinkenberglocatie aan het juiste adres. Hier zijn maar liefst drie kavels voor zelfbouwgroepen beschikbaar. De locatie ligt tussen de Jan Tooropstraat en het nieuw in te richten Spoorpark langs het trein- en metrospoor. Op loopafstand van metrostation Postjesweg. In de buurt van zowel het Rembrandtpark als de Sloterplas, op zo’n 10 minuten fietsen van de stad.

Kijken
Wilt u de locatie bekijken of meer informatie over zelfbouw? Kom dan op zaterdag 27 september tussen 14.00 en 17.00 uur naar de Kijkdag Nieuwbouw Nieuw-West inCulturele Broedplaats VLLA, Willem Roelofsstraat 9.

4 oktober: start inschrijving
De zelfbouwkavels worden onder voorbehoud van verdere bestuurlijke goedkeuring* op de markt gebracht. Naar verwachting start de mogelijkheid om in te schrijven op dit kavel op 4 oktober tijdens de Amsterdamse Zelfbouwmarkt op het Zeeburgereiland.

Ringzone
De drie kavels liggen in de ‘Ringzone’ tussen de A10 en het metro/treinspoor. Dit gebied is volop in ontwikkeling en er strijken steeds meer pioniers neer. Denk aan Floor17 met prachtig uitzicht over de stad, culturele broedplaats VLLA voor fijne feestjes, Café Buiten met een geweldig terras aan de Sloterplas en The StudentHotel , de nieuwe ontmoetingsplaats voor (internationale) studenten. Er is een ruime keus aan scholen (waaronder Steve Jobsschool, beter bekend als de iPad school) in de nabije omgeving.

Drie Kavels
Op de locatie zijn drie kavels beschikbaar. De bebouwing mag maximaal vijf lagen hoog worden, met woon/werkfuncties op de begane grond. Parkeren moet op eigen terrein gerealiseerd worden. In 2015 komen er nog tien kavels voor individuele zelfbouw beschikbaar aan de kant van het Spoorpark.

Kavelgrootte
Variërend ca. 490 m2 tot ca. 577 m2

Bouwoppervlak
Het maximale bouwoppervlak begane grond voor de kavels KKL01 en KKL03 is 490 m2, voor KKL02 is het maximale bouwoppervlak ca. 300 m2. Op de verdiepingen zijn overstekken, luifels, erkers en balkons toegestaan. Deze mogen ten hoogste 1,0 meter buiten de rooilijn uitkragen. Loggia’s en inpandige balkons zijn toegestaan.

Bouwhoogte
De maximale bouwhoogte is 18 meter en bestaat uit vijf lagen, waarvan de begane grond een hoogte van minimaal 3,60 meter en maximaal 4,50 meter. Installaties dienen onderdeel te zijn van de architectonische eenheid.

Situering
Er moet gebouwd worden binnen het aangegeven bouwvlak.

Woonprogramma
Maximaal 100%van het totaal bruto vloeroppervlak; 40% van het woonoppervlak per woning mag worden gebruikt voor huisgebonden beroepen.

Niet-woonfuncties
Maximaal 40 % van het vloeroppervlak per woning mag gebruikt worden voor huisgebonden beroepen. In de plint van kavel KKL01 en KKL03 aan de Jan Tooropstraat kan max. 490 m2 kleinschalige bedrijvigheid en horeca (categorie A en B), maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd worden. In de plint van kavel KKL02 kan max. ca 300m2 kleinschalige bedrijvigheid en horeca (categorie. A en B), maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd worden.

Parkeren
Parkeren dient op eigen terrein te worden gerealiseerd, conform de parkeernormen en voorwaarden van het parkeerbeleid van Nieuw-West. Voor woningbouw worden geen parkeervergunningen op straat uitgegeven, indien bij het realiseren van een parkeervoorziening op eigen terrein wordt afgeweken van de parkeernorm.De parkeervoorziening krijgt een gezamenlijke toegang.

Verschijningsvorm
de bebouwing vormt een architectonische eenheid met de aangrenzende kavels (KKL01, KKL02 en KKL03). Hierbij geldt ook dat er een afstemming plaats vind tussen de bouwgroepen aangaande de volumeopbouw.

Prijzen
Kavelprijs voor KKL01 en KKL03: € 630.000 exclusief BTW

Kavelprijs voor KKL02: € 410.000 exclusief BTW

*) Let op
Er gelden twee belangrijke voorbehouden voor de inschrijving voor de zelfbouwkavels van de Karel Klinkenberglocatie.

De kavels worden aangeboden onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. Volgens planning beslist de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam in november 2014 over de herontwikkeling van de locatie;
De kavels worden aangeboden onder voorbehoud van besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan. De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie medio 2015 wordt Indien het bestemmingsplan niet tijdig in werking is getreden en er daarom niet of niet tijdig een omgevingsvergunning kan worden ver­kregen, zal het stadsdeel de termijn waarbinnen de bouw dient te zijn voltooid, opnieuw vaststellen.
Meer informatie
Wilt u meer weten? Stuur uw vraag naar info@nieuwwest.amsterdam.nl, onder vermelding van ‘KKL’